21/5/2021

Sophie Brühl: "Buurtdokters is een oplossing voor de mismatch tussen de arbeidsvoorkeuren van de jonge huisarts en de praktijkhouder"

De continuïteit binnen de huisartsenzorg staat onder druk. Veertig procent van de praktijkhouders gaat in de komende vijf jaar met pensioen en de arbeidsvoorkeuren van de jonge huisarts sluiten niet aan bij het werken als solist in een eigen praktijk. 

Dat steeds minder jonge huisartsen een eigen praktijk willen hebben heeft een aantal oorzaken. De jonge huisarts heeft andere arbeidsvoorkeuren dan de huisartsen die vertrekken. Als praktijkhouder heb je naast de dagpraktijk en je diensten ook nog bijkomende taken. Denk aan HR, ICT en administratie. Ook is het tekort aan flexibiliteit binnen het huidige praktijkhouderschap niet erg aantrekkelijk. ZZP'er worden is zo rendabel dat het niet aantrekkelijk is je het extra gedoe van een eigen praktijk op de hals te halen. 

Buurtdokters heeft zich als missie gesteld een oplossing te vinden voor de mismatch tussen de praktijkhouder oude stijl en de arbeidsvoorkeuren van de jonge dokter. Om zo de continuïteit van huisartsenzorg te waarborgen. Dit doen we door de jonge praktijkhouder te ontzorgen en door het moderniseren van de praktijk. Hiermee stellen we de hoogopgeleide professional, de dokter, in staat om te dokteren terwijl het winkeltje effectief en goed bestuurd wordt. Zo hopen we jonge dokters te verleiden om weer praktijkhouder te worden en zich duurzaam te verbinden aan een populatie.  

We spraken Sophie Brühl, waarnemend huisarts en werkzaam bij Buurtdokters over het Buurtdoktersconcept.

Vertel, wie is Sophie?

Ik ben 38 jaar, geboren en getogen Amsterdammer en op een missie de wereld te verbeteren, te beginnen bij de huisartsenzorg. Ik ben nu drie jaar waarnemend huisarts in groot Amsterdam. Daarvoor heb ik gewerkt als arts assistent gynaecologie o.a. in Suriname. Tijdens mijn opleiding Geneeskunde werkte ik in het BovenIJ ziekenhuis, ter ondersteuning van het stafbestuur. Naast mijn opleiding en werk als arts heb ik als zorgconsulent gewerkt. Ik heb onder andere onderzoek gedaan naar de arbeidsvoorkeuren van jonge huisartsen. Nu werk ik 2 dagen als huisarts en de rest van de tijd ben ik bezig de missie van Buurtdokters te realiseren. Ik vind het belangrijk dat er een huisarts heel nauw betrokken is bij een dergelijk plan. 

 

“Buurtdokters wil een oplossing zijn voor de mismatch tussen de arbeidsvoorkeuren van de  jonge huisarts en de praktijkhouder.”

Waarom is de missie van Buurtdokters zo belangrijk voor je?

De missie van Buurtdokters is het realiseren van moderne huisartsenzorg vanuit toekomstbestendige huisartsenpraktijken. Veel jonge huisartsen kiezen er tegenwoordig voor parttime te werken als waarnemer waardoor de continuïteit van zorg en eerstelijnszorg, die mij dierbaar zijn, onder druk komt te staan. Door een langdurige persoonlijke band met patiënten op te bouwen, kan de patiënt in zijn of haar context worden gezien. Juist omdat we die persoonlijke langdurige band met de huisarts zo waardevol vinden, hebben we nagedacht hoe we jonge huisartsen zouden kunnen verleiden om praktijkhouder te worden en die langetermijnband weer aan te gaan. 

Uit mijn onderzoek dat ik voor o.a. ‘InEen’ heb gedaan, kwam naar voren dat jonge artsen worden afgeschrikt door de volle werkweek en alle taken om het dokterschap heen. Maar dat het loondienstmodel voor een deel van de jonge huisartsen ook geen aantrekkelijk alternatief vormt. Het is dus ook heel logisch dat men kiest voor het ZZP-schap. Alleen gaf een groot deel van de dokters aan het wel jammer te vinden dat dit ze niet in staat stelt een langdurige band met een patiënt of populatie aan te gaan. 

Tijdens de opleiding is er niet veel aandacht voor het ondernemerschap. Voor een heel aantal taken heb je als huisarts niet geleerd en die krijg je er gewoon bij. Wij denken dat we voor de dokters, de andere werknemers in de praktijk en de patiënten het verschil kunnen maken door het winkeltje efficiënt en goed te runnen, terwijl we de dokter op de stoel van de dokter ondersteunen en ontzorgen zodat die tijd heeft om na te denken: “Wat heb ik nodig om hier 30+ jaar fijn te kunnen werken en wat heeft mijn populatie nodig?”

Mijn vader is praktijkhouder geweest en was vrij modern. Hij werkte ‘maar’ 3,5 dag. Toch stond mijn vader vaak in zijn vrije tijd de printer in de praktijk te repareren in plaats van mij aan te moedigen op het hockeyveld. Ik weet dus uit eerste hand hoe ingewikkeld het kan zijn om al die verschillende rollen te combineren en waarom jonge dokters steeds vaker voor parttime werken kiezen.

 

“Ik vind dat in Nederland iedereen recht heeft op een vaste huisarts die je kent en verder kijkt dan je symptomen.”

Kan je uitleggen wat het ‘Buurtdoktersmodel’ inhoudt?

Jazeker. Wij ontzorgen zowel nieuwe als scheidende praktijkhouders. Voor afscheidnemende praktijkhouders gaan we op zoek naar een geschikte opvolger. Wij beseffen dat de kennis die 30 jaar praktijkhouderschap met zich meebrengt niet in een dossier te stoppen is. Buurtdokters benadert jonge huisartsen en na het initiële contact gaan we samen met de huidige praktijkhouder kijken wat voor mens het is en of de praktijk en de populatie bij hem of haar past, hoe diegene de praktijk zou willen vormgeven en of dat matcht.  

Wanneer dit het geval is, neemt Buurtdokters samen met de jonge huisarts(en) de praktijk over, waarna beide partijen aandeelhouder worden. In de aandeelhoudersovereenkomst leggen we voor de nieuwe praktijkhouder de medische autonomie en verantwoordelijkheden vast, plus de vergoeding o.b.v. FTE, overeenkomend met wat ze als waarnemer in de dagpraktijk zouden verdienen. Deze kosten en de overige praktijkkosten worden afgetrokken van de omzet. De winst die hierna overblijft, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders. Indien gewenst regelt Buurtdokters de financiering voor de hele praktijk en verdient de nieuwe praktijkhouder dit verspreid over een aantal jaren terug. De oude praktijkhouder bieden we graag een contract aan als waarnemer, voor enkele maanden tot een jaar, zodat de overdracht heel geleidelijk kan plaatsvinden. We denken dat een rustige transitie waardevol is voor de dokters, het personeel en de patiënten. 


“Wij geloven dat de partijen het beste bij elkaar naar boven halen wanneer ze beide aandeelhouder worden, wat resulteert in een succesvolle praktijk.”


Na dit overnametraject is de nieuwe praktijkhouder verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke zorg, het onderhouden van de contacten in het sociale domein en de dagelijkse aansturing van het personeel. Buurtdokters draagt zorg voor eventueel achterstallig onderhoud en het optimaliseren van bestaande werkprocessen. Wij nemen tevens het personeel over en scholen deze bij waar nodig. Dit om te waarborgen dat de potentie van de praktijk benut wordt en deze verder gaat bloeien. 

Omdat de huisarts zich kan richten op de zorg voor de individuele patiënt en de populatie, terwijl het ‘winkeltje’ draaiende wordt gehouden door Buurtdokters, zal de praktijk effectiever worden, met als resultaat ook rendabeler.

“Buurtdokters runt het ‘winkeltje’ (HR, ICT, administratie) zodat de huisartsen zich op het verlenen van huisartsenzorg kunnen focussen.“


Wat is de grootste uitdaging voor Buurtdokters?

Het kan lastig zijn het vertrouwen te winnen van huisartsen. Voornamelijk op het moment dat je het woord ‘modernisering’ laat vallen. Wij dokters houden niet van nieuw of anders. Buurdokters wil dat de vertrekkende praktijkhouder begrijpt dat we er zijn om echt naar ze te luisteren en in kaart te brengen wat hun praktijk nodig heeft. De scheidend huisarts moet zich prettig voelen bij de fase van uitfaseren. We overleggen wat er belangrijk is bij de overname en helpen goede mensen te vinden. 

Buurtdokters is er ter ondersteuning van de huisarts. Dus bij een praktijkovername komt er geen ‘Buurtdokters’  op de deur te staan, maar bijvoorbeeld de naam van de buurt. Ook blijft het karakter van de praktijk behouden. We zijn er niet op uit een eenheidsworst te maken. Omdat Buurtdokters werkt vanuit een overkoepelende visie doen we grondig onderzoek naar de buurt: hoeveel jongeren wonen er, hoeveel ouderen? Wat past er bij de buurt? Wat heeft het team nodig om zich te ontwikkelen en te groeien?

Daarnaast is het een uitdaging een goede match te vinden tussen de nieuwe praktijkhouder, de desbetreffende praktijk en de populatie. Als dat lukt, kan iemand zo 30 jaar met veel plezier in de praktijk werken, en daar doen we het voor.

Hoe ziet de toekomst van Buurtdokters eruit?

Ik hoop dat we over vijf jaar honderd praktijken succesvol hebben overgenomen. Dit zou een prachtige grote stap zijn in onze missie naar meer persoonlijke en kwalitatief hoge huisartsenzorg.


“Ons doel is een afscheid en welkom te kunnen organiseren waar alle partijen naar uitkijken.”


Tot slot, wat zouden mensen over Buurtdokters moeten weten?

We bestaan! En we willen heel graag op een vriendelijke manier meedenken wat een praktijk nodig heeft en wat er behouden moet blijven voor de buurt. Ik zou zeggen neem vooral contact op als je benieuwd bent naar wat wij voor jou kunnen betekenen.

Wat houd jou tegen om in het Buurtdoktersmodel praktijkhouder te worden of om ontzorgd en gefaseerd afscheid te nemen van je praktijk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en laat het ons weten!

Wist je dat Buurtdokters ook een communicatietool heeft ontwikkeld? Deze tool is gebouwd om de communicatie tussen patiënt en praktijk optimaal in te richten vanuit het werkproces van de assistent en de dokter. Hierdoor kan  de juiste zorg op de juiste plek geboden worden, waardoor er meer tijd vrijkomt voor eerstelijnszorg daar waar het nodig is.


Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.