14/2/2022

Help! De Dokter verdwijnt?

Hoe staat het instituut #huisartsgeneeskunde er over tien jaar voor? De tendens is duidelijk. Grootschalig en digital first. Via een beeldscherm mag de patiënt aan een onbekende dokter uitleggen wat zijn probleem is. De meerwaarde van een vaste huisarts die de sociale context kent wordt nauwelijks nog erkend door beleidsmakers en verzekeraars.

Wie zien het voor onze ogen gebeuren: klassieke praktijkhouders verdrinken in bureaucratie en overwegen vroegtijdig te stoppen. De nieuwe generatie huisartsen kiest logischer wijs voor flexibel zzp bestaan zonder spilfunctie en zonder de diepgang van langdurige relaties.

Een uitzichtloze situatie? Niet per se. Er valt echt nog wat te redden, maar dan moeten we het wel zélf doen. Daarom heb ik @Buurtdokters geïnitieerd. Wij nemen met jonge huisartsen kleinschalige praktijken over en ondersteunen ervaren praktijkhouders die het plezier terug willen.

Buurtdokters doet de uitdijende overhead en faciliteert waar nodig. De praktijkhouder krijgt weer ruimte om echt huisarts te zijn en tijd voor een privéleven, want werkweken van 60 uur of meer kunnen echt niet meer.

Er zijn meer soortgelijke initiatieven, evodoc en familiedokters: startups vanuit het vak zelf die het beste voor hebben met huisartsen en het instituut huisartsgeneeskunde.

Soms worden we met wantrouwen bekeken door collega’s, alsof we het puur voor het geld doen. Jammer, ik zie liever dat we samen als beroepsgroep vechten voor kwalitatief goede huisartsgeneeskunde.

Via Buurtdokters draag ik graag mijn steentje bij. Doe je mee? Als dat niet bij je past niet erg. Wil je dan op een andere manier bijdragen om de essentie van ons vak te bewaken. Huisarts, patiënt en samenleving zijn gebaat bij kleinschalige praktijken en langdurige relaties.

https://www.groene.nl/artikel/help-de-dokter-verdwijnt