Terug

Het oplossen van de mismatch jonge huisartsen en praktijken

Nederland kent een huisartsentekort. Dit tekort wordt mede veroorzaakt door de mismatch in ter overname aangeboden praktijken en arbeidswensen van jonge huisartsen. Buurtdokters ondersteunt waarnemende huisartsen en HIDHA’s in de overname van een huisartsenpraktijk.

Het tekort aan huisartsen wordt in Nederland steeds nijpender (LHV). Niet alleen in krimpregio’s, maar ook in grote steden als Den Bosch, Eindhoven en Rotterdam zijn er concrete tekorten, waardoor de toegang tot huisartsenzorg in gevaar dreigt te komen.

De huisartsen tekorten worden veroorzaakt door de toenemende uitdagingen voor huisartsen. Zo krijgen huisartsen te maken met een hoog aantal werkuren, gebrek aan flexibiliteit en een groeiende administratielast. Tijd en aandacht voor de patiënt staat daardoor steeds meer onder druk. Daarnaast kost administratie, financiën en personeelsmanagement veel tijd. Tegelijkertijd is innoveren in huisartsenpraktijken vaak lastig. Een huisarts moet immers zorgen voor zijn patiënten en gelijktijdig de praktijk draaiende houden.

Het is daarom niet vreemd dat jonge huisartsen het praktijkhouderschap als minder aantrekkelijk beschouwen. Door de resulterende verminderde instroom van praktijkhouders, neemt de druk op de huisartsenzorg verder toe. Als een collega stopt komen de patiënten steeds vaker bij bestaande praktijkhouders terecht. Door deze mismatch komt in verschillende regio’s de continuïteit van zorg in het gedrang.

Met Buurtdokters willen we deze patstelling doorbreken door te werken aan een netwerk van huisartsenpraktijken. Binnen het netwerk voeren huisartsen een eigen praktijk, zonder het gedoe van een eigen praktijk. Hiermee willen we huisartsen die nu werkzaam zijn als waarnemer de gelegenheid bieden tot een eigen patiëntenpopulatie. Door het aansluiten lopen huisartsen geen risico bij overname van een praktijk. Na overname worden huisartsen ontzien in administratie & IT, genieten ze van flexibiliteit in onder meer dag- & jaarindeling en zijn ze door het gezamenlijke eigenaarschap van de praktijk voorzien van goede arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie?

Wij komen graag met je in contact om onze missie en mogelijkheden voor samenwerking verder toe te lichten!

Contacteer mij over:

Dankjewel!
We hebben je bericht succesvol ontvangen!
Er is iets fout gegaan tijdens het vesturen