3/8/2022

Josine en Aldwin per 1 oktober huisarts in Lexmond

De afgelopen tijd hebben de inwoners van Lexmond geen vaste gezichten gezien in de huisartsenpraktijk. Dat gaat gelukkig veranderen, want huisartsen Aldwin den Blaauwen en Josine te Kaat nemen samen met Buurtdokters per 1 oktober de praktijk over. Deze mooie ontwikkeling is mede het gevolg van de betrokken Lexmondse bevolking.

Begin april werd het Dorpsinitiatief Lexmond ingelicht dat de huisartsenpraktijk te koop zou staan. Omdat zij al sinds hun oprichting de gang van zaken rondom de praktijk volgen, hebben ze zich ontfermd over de zoektocht naar stabiele opvolging. Al snel kwamen ze hiervoor in contact met Buurtdokters

Buurtdokters is vervolgens opzoek gegaan naar geschikte nieuwe huisartsen voor de Lexmondse praktijk. Josine te Kaat en Aldwin den Blaauwen toonden zich enthousiast en bereid om dit mooie werk op te pakken, en hebben zich samen met Buurtdokters aangeboden als overnamekandidaten. Het Dorpsinitiatief heeft tot slot nog bemiddeld in de financiering van de overname via crowdfunding met enkele lokale ondernemers. Dit alles met als doel om weer stabiliteit in de huisartsenpraktijk en de zorg voor de Lexmondse inwoners te krijgen.

Als Buurtdokters zijn we ongelooflijk trots op deze ontwikkeling en zijn we heel blij dat we Josine en Aldwin mogen ondersteunen in Lexmond.

Het AD pakte hierover vandaag ook uit met een mooi artikel.

De nieuwe Lexmondse huisartsen stellen zich voor

Wij zijn Josine te Kaat en Aldwin den Blaauwen en wij nemen samen met Buurtdokters per 1 oktober de praktijk over. Buurtdokters neemt alle administratieve en managementtaken van ons over, zodat wij er maximaal voor onze patiënten kunnen zijn. Onze insteek is om met een klein team van assistenten, praktijkondersteuners en twee vaste huisartsen u van persoonlijke zorg te voorzien in samenwerking met de andere zorgverleners in de omgeving. Wij hebben zin om aan onze nieuwe praktijk te gaan bouwen, willen de waarnemers bedanken die de afgelopen 2 jaar de zorg hebben geleverd en kijken er naar uit om onze patiënten te leren kennen.

Over Josine te Kaat:
De eerste achttien jaar van mijn leven ben ik opgegroeid in een Achterhoeks dorp. Voormijn studie verhuisde ik vervolgens naar Utrecht waar ik nog altijd met veel plezier woonachtig ben met mijn vriend en dochter. Na mijn studie geneeskunde heb ik gewerkt in het ziekenhuis op de afdeling klinische geriatrie waarna ik de opleiding tot huisarts ben gestart.

De afgelopen jaren heb ik in verscheidene huisartsenpraktijken waargenomen, zo ook enkele dagen in Lexmond. Daar attendeerden een aantal patiënten mij erop dat er geen vaste huisartsen meer werkzaam waren en dat er een mogelijkheid zou zijn om de praktijk over te nemen. Op datzelfde moment kwam ik in contact met Buurtdokters en zij gaven mij het vertrouwen dat wij, met hen als partner, Lexmond van goede huisartsenzorg kunnen voorzien.

De interesse om samen met mede-huisarts Aldwin Den Blaauwen een praktijk te voeren is het afgelopen jaar gegroeid tijdens onze samenwerking in een ander gezondheidscentrum in de regio. Wij hebben elkaar goed leren kennen en hebben een soortgelijke visie op hoe passende huisartsenzorg geleverd zou moeten worden. Ik vind het belangrijk om in overleg met met patiënten tot passende zorg te komen waarbij men zich gehoord voelt.

Over Aldwin den Blaauwen:
Sinds 2009 ben ik werkzaam als huisarts. Ik wilde altijd al aan de slag gaan in een dorpspraktijk en deel uitmaken van een klein team en met dit team persoonlijke zorg verlenen. Deze kans om dorpsdokter te worden deed zich nu voor om dit samen met huisarts Josine te Kaat en buurtdokters te verwezenlijken.

Ik haal mijn plezier uit mijn werk doordat ik werkelijk iets kan betekenen voor mijn patiënten. Dat kan op het oog iets kleins zijn, bijvoorbeeld het wegnemen van zorgen over een huidplekje, maar ook grote zaken zoals de begeleiding bij ernstige ziekte of de laatste levensfase.

De laatste jaren ben ik ook betrokken geweest bij het opleiden van aankomend huisartsen. Ik hoop in de toekomst het opleiden in Lexmond weer op te kunnen pakken. Het doorgeven van kennis en ervaring vind ik heel waardevol.

Naast huisarts ben ik echtgenoot en vader van 2 jonge kinderen, wonend in Houten.