Privacy Statement

Bijgewerkt op 12 december 2022. Versie 1.1

 

Deze privacyverklaring legt uit hoe Buurtdokters voor de zorg B.V. ("Buurtdokters", "wij", "ons", "onze") omgaat met persoonsgegevens die door ons als verantwoordelijke voor de verwerking worden verzameld tijdens de normale bedrijfsvoering.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Buurtdokters: www.buurtdokters.net

Deze privacyverklaring is van toepassing tussen bezoekers van bovenstaande website en (toekomstige) klanten van Buurtdokters.

 

Over Buurtdokters

Buurtdokters wil het praktijkhouderschap weer aan laten sluiten op de behoeftes van de huisarts van vandaag. Daarom nemen we samen met jonge huisartsen bestaande praktijken over. Ook ondersteunen we ervaren praktijkhouders die het plezier terug willen in leven en werk. Door een duidelijke rolverdeling, waarin ieder doet waar hij/zij goed in is en gelukkig van wordt, maken we samen het praktijkhouderschap toekomstbestendig.

Buurtdokters is gevestigd te:

Entrada 204
1114 AA Amsterdam/Duivendrecht 

En bij de kamer van koophandel geregistreerd onder nummer KVK 78745136

In deze privacyverklaring

·        Welke gegevens verzamelen wij?
·        Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
·        Hoe verzamelen wij uw gegevens?
·        Hoe zullen wij uw gegevens gebruiken?
·        Hoelang bewaren we uw gegevens?
·        Marketing en onze nieuwsbrief
·        Derde partijen
·        Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
·        Wat zijn cookies?
·        Hoe gebruiken wij cookies?
·        Welke soorten cookies gebruiken wij?
·        Hoe u uw cookies kunt beheren
·        Websites van derden
·        Wijzigingen in onze privacyverklaring
·        Hoe u contact met ons kunt opnemen
·        Hoe contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten

Welke gegevens verzamelen wij?

Buurtdokters verzamelt persoonsgegevens zoals contactinformatie (bijv. naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres) en betalingsgegevens van klanten. Dit zijn gegevens die Buurtdokters nodig heeft om diensten te verlenen aan haar klanten, inclusief het uitvoeren van contractuele verplichtingen, het ondernemen van marketingactiviteiten, en het verlenen van ondersteunende diensten (bijv. het verwerken van en reageren op vragen en verzoeken van klanten).

Van bezoekers van onze website verzamelen we, via Google Analytics, hoe u onze website gebruikt en informatie over uw browser. Wij slaan nadrukkelijk geen IP-adressen op en hebben Google Analytics zo ingesteld dat uw gegevens niet met derden worden gedeeld en dat, zelfs wanneer u toestemming geeft, we uw gegevens niet langer dan nodig bundelen en opslaan.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, kan een persoon zijn toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Instructies om contact met ons op te nemen vindt u hieronder in het gedeelte Hoe kunt u contact met ons opnemen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Buurtdokters gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als (sub)verwerker en de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Buurtdokters verwerken. Met deze (sub)verwerkers sluit Buurtdokters een verwerkersovereenkomst.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hier bovengenoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

·        Toestemming: Voor het verwerken van uw surfgedrag op onze website vragen wij nadrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde weer aanpassen, zie hiervoor de sectie ‘hoe u uw cookies kunt beheren’. Ook toestemming voormarketing doeleinden en het gebruik van ons contact formulier valt onder deze grondslag.
·        Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer u onze software wilt gaan afnemen

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De meeste gegevens die wij verzamelen worden rechtstreeks door u aan Buurtdokters verstrekt. Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

·        Klant van ons wordt
·        Zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
·        Feedback geeft via ons contact formulier of via e-mail.
·        U solliciteert
·        U onze website gebruikt en toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies voor statistische doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

·        Bezoekersgegevens van de website worden na 14 maanden geanonimiseerd
·        Sollicitatie gerelateerde informatie, zoals het C.V., wordt na 1 jaar verwijderd
·        Nieuwsbrieven: maximaal 3 maanden na uitschrijving worden alle uitgeschreven contacten verwijderd
·        Financiële gegevens, zoals facturen en contracten, blijven 7 jaar bewaard in onze administratie zoals wettelijk verplicht.

Marketing en onze nieuwsbrief

Buurtdokters wil u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u die wellicht leuk vindt. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief, kunt u zich later altijd weer afmelden. U heeft te allen tijde het recht om Buurtdokters ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Als u niet langer wenst te worden gecontacteerd voor marketingdoeleinden, klikt u op de link van de afmeldingssite in de laatste nieuwsbrief die u heeft ontvangen.

Derde partijen

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruiken wij een aantal derde partijen, zogenaamde sub-verwerkers.

·        Voor de Buurtdokters-website: Webflow
·        Voor websitestatistieken: Google Analytics
·        Voor email en opslag van bestanden: Microsoft
·        Voor nieuwsbrieven: Mailchimp

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

U heeft de volgende rechten:
·        Het recht op toegang - U hebt het recht Buurtdokters te verzoeken om kopieën van uwpersoonsgegevens. Wij kunnen u voor deze dienst een kleine vergoeding inrekening brengen.
·        Het recht op rectificatie - U hebt het recht Buurtdokters te verzoeken alle informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om Buurtdokters te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.
·        Het recht om gegevens te wissen - U hebt het recht om Buurtdokters te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
·        Het recht op beperking van de verwerking - U heeft het recht om Buurtdokters te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
·        Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurtdokters.
·        Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om Buurtdokters te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aaneen andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

Indien u rechten wenstuit te oefenen met betrekking tot Persoonsgegevens waarvoor Buurtdokters optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, dient u contact op te nemen met privacy@buurtdokters.net

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om u te antwoorden. Houdt u er echter rekening mee dat Buurtdokters uw Persoonsgegevens alleen kan of zal verwijderen indien er geen wettelijke verplichting of geldend recht van toepassing is om de gegevens alsnog te bewaren.

Indien Buurtdokters u om aanvullende informatie moet vragen buiten de informatie die al door Buurtdokters wordt bijgehouden, zal Buurtdokters deze alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren zodat u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming kunt uitoefenen, of voor veiligheids- en fraudepreventiedoeleinden.

Buurtdokters zal weigeren verzoeken te verwerken die duidelijk ongegrond, buitensporig of frauduleus zijn, of niet anderszins worden vereist door de lokale wetgeving.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Hoe gebruiken wij cookies?

Buurtdokters gebruikt cookies op verschillende manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

·        Cookie-voorkeuren bij te houden
·        Te begrijpen hoe u onze website gebruikt zodat we hem kunnen verbeteren

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Er zijn verschillende soorten cookies. Momenteel gebruiken wij de volgende soorten cookies

Functionele Cookies

Functionele cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren. Wij gebruiken een functionele cookie om cookie voorkeuren bij te houden.

Analytische Cookies

Websites gebruiken analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Hoe u uw cookies kunt beheren

Buurtdokters gebruikt een dienst van Cookiebot om uw voorkeuren bij te houden. Links onderaan elke pagina vindt u een rond icoon, wat u de mogelijkheid geeft om in te zien welke cookies we allemaal gebruiken en onder welke categorie ze vallen. U kunt hier te allen tijde uw cookie voorkeuren veranderen.

Ook bent u in demogelijkheid om in de browser over meerdere websites heen voorkeuren in testellen. Een goede uitleg en handleiding hierover vindt u bij de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze websitezijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruikte maken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Buurtdokters houdt haar privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2022 en heeft versienummer 1.1

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over het privacy beleid van Buurtdokters, de gegevens die wij over u bewaren, of als u een van uw toepasselijke gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail ons op: privacy@buurtdokters.net
Online via: https://www.buurtdokters.net/contact

Hoe neemt u contact op met de bevoegde autoriteit?

Individuele personenkunnen een klacht indienen bij een relevante toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens voor de Nederlandse Commissie voor gegevensbescherming zijn als volgt:

- Telefoon: +31 88 1805250
- Online: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap