Onze uitgangspunten

"Met het Buurtdoktersmodel voorkomen we dat de herkenbare huisartsenpraktijk ten onder gaat aan zijn kleinschaligheid. Maar behouden we het persoonlijke karakter. Dat komt de patient, de huisarts en de samenleving ten goede."

Geen praktijk zonder praktijkhouder

Iedere praktijk die met ons samenwerkt heeft een praktijkhoudend huisarts die minstens drie dagen in de week werkzaam is. Bij minder uren komt de continuïteit in het geding. Lukt het ons niet een praktijkhouder te vinden? Dan gaan we helaas niet met de praktijk in zee. 

We doen het samen

Als praktijkhouder ga je een maatschap met ons aan. We nemen randzaken over en doen de gezamenlijke inkoop voor alle aangesloten praktijken. Je bent als huisarts juist verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van zorg en neemt daarin de beslissingen. Wij zorgen dat je goed geïnformeerd keuzes kan maken.

De basis op orde

Een florerende huisartspraktijk begint met een stevig fundament: een stabiel team, een geschikte locatie, heldere werkprocessen, solide inkomsten en een duidelijke visie. Als we samen een praktijk overnemen gaan we daar als partners voortvarend mee aan de slag. 

In eigenaarschap schuilt werkplezier

Iedereen in de praktijk, van POH tot doktersassistent, toont eigenaarschap over zijn of haar rol. Als daar coaching of scholing bij nodig is dan faciliteren we dat. Wij geloven dat focus op het vakinhoudelijke en verantwoordelijkheid leidt tot werkplezier en betrokkenheid.

Praktijken leren van ons en van elkaar 

Buurtdokters voorziet je van gedetailleerde stuurinformatie, zodat je goed weet hoe je praktijk er financieel voorstaat en waar het efficiënter kan. Ook kun je gebruik maken van best practices van andere praktijken. Collega’s mogen juist weer van jouw praktijk leren. Zo ontstaan een gemeenschap van zorgprofessionals die elkaar stimuleert. 

Duurzame groei en innovatie  

Is de basis op orde? Dan ontstaat rust in het hoofd en de agenda om met de inzet van innovaties te groeien zonder dat dit leidt tot een hogere werkdruk. Wij tonen je de opties en ondersteunen je team bij de implementatie. Jij beslist over hoe en wat. Zo kun je als praktijk kleinschalig blijven, maar toch op professionele wijze moderniseren.