Onze uitgangspunten

Kwaliteit en veiligheid staan voorop.

De patiënt staat centraal, en mag verwachten dat de praktijk veilig, toegankelijk en bereikbaar is. In een Buurtdokters-praktijk wordt zorg verleend door BIG-geregistreerde     huisartsen, gebaseerd op de NHG-standaarden. De praktijk voldoet aan gangbare kwaliteitseisen, onder meer op het gebied van dossiervoering, het melden van klachten en opvolging van incidenten.  

De huisarts heeft regie

De huisarts bepaalt zelf de richting van de praktijk, stuurt medewerkers aan en gaat samenwerkingen aan in de regio. Zo wordt de praktijk gedreven door de kennis en ervaring van zorgverleners zelf, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Wij hebben een ondersteunende rol, dagen uit en stimuleren nieuwe initiatieven die bijdragen aan duurzame zorg.

Optimale ontzorging zorgt voor focus

Door optimaal te ontzorgen, hebben de huisarts en het team alle ruimte om te doen waar ze goed in zijn. We ontzorgen bij overname, in de praktijkvoering en in de door-ontwikkeling van ieders kennis, ervaring en ambities. Zo staat iedereen in zijn of haar kracht en ligt de focus op de patiëntenzorg. Een moderne praktijk is continu in ontwikkeling.

Een moderne praktijk is continue in ontwikkeling

De praktijk in de buurt is het hart van de huisartsenzorg. Wij zorgen voor een moderne praktijk, die klaar is voor de toekomst. Dit betekent een goed onderhouden pand, geoptimaliseerde werkprocessen, aandacht voor IT en communicatie die is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt.   Goede zorg leveren is teamwerk

Goede zorg leveren in teamwerk

Goede zorg begint bij een betrokken team. We investeren in opleiding, coaching en begeleiding van het team en de individuele leden, om samen te leren, te groeien en het beste in elkaar naar boven te halen. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om zich verder te ontplooien en op zijn of haar eigen manier bij te dragen aan de praktijk. We staan voor een duurzame langetermijnaanpak  

Wij staan voor een duurzame lange termijn aanpak

Zorg die aansluit op wat een populatie nodig heeft, vraagt om een toekomstbestendige visie. We ontwikkelen met de praktijkhouder een langetermijnvisie en -aanpak, die we samen uitvoeren en regelmatig evalueren. Vanuit deze visie geven we de zorg vorm, waarbij we de financiële belangen goed afwegen tegen de duurzame oplossingen die we bieden. We zorgen er daarbij ook voor dat het voor een huisarts loont om praktijkhouder te zijn. Daarbij gaan we verantwoordelijk om met publiek geld en gebruiken gezonde winst als motor voor toekomstbestendigheid.