Ons manifest

Wij zijn Buurtdokters

Wij zijn Buurtdokters en hebben een missie: elke huisarts een goed georganiseerde en toekomstbestendige praktijk, en elke patiënt toegankelijke duurzame huisartsenzorg dichtbij. We geloven in de cruciale rol die de huisarts speelt in ons zorgstelsel, in het welzijn van de inwoners van Nederland en in de continuïteit van de huisartsenzorg. We gunnen iedereen een huisarts in de buurt; iemand die z’n patiënten, hun levensloop en hun context kent; iemand die snapt wat ze vandaag nodig hebben en beschikbaar is voor de lange termijn.

Stabiliteit in de eerste lijn

Huisartsen hebben steeds minder ruimte om huisarts te zijn. Veel tijd en energie gaan naar randzaken. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de patiënt en het werkplezier van de huisarts. Steeds minder huisartsen willen daarom praktijkhouder worden of blijven. Wij geloven dat een praktijkhouder met een betrokken team en een goed georganiseerde praktijk de voorwaarde is voor persoonlijke en goede zorg.

De praktijkhouder in z’n kracht

Buurtdokters maakt het praktijkhouderschap voor een huisarts weer behapbaar en aantrekkelijk. We nemen randzaken uit handen, ondersteunen bij zorginnovaties en stimuleren persoonlijke ontwikkeling. Al huisarts kan je hierdoor op de voor jou passende manier zorgdragen voor je eigen patiëntenpopulatie. Samen zijn we eigenaar van de praktijk en bepalen we de koers voor de toekomst.

Met elkaar de zorg vernieuwen

Op deze manier creëren we een beweging van en voor huisartsen; huisartsen die de beste huisarts in zichzelf naar boven laten komen, die plezier hebben in hun werk; huisartsen die samen met hun medewerkers kunnen bieden wat goed is voor hun patiënten; huisartsen die prettig samenwerken met zorgpartners; huisartsen die ruimte hebben om zichzelf en hun team door te ontwikkelen en best practices te delen met andere collega’s in het Buurtdoktersnetwerk.

Zo vernieuwen we de zorg van binnenuit en maken we deze samen toekomstbestendig voor de inwoners van Nederland.

Onze kernwaarden

In alles wat we doen laten we onze kernwaarden maximaal tot uiting komen: oprecht betrokken, doelgericht dienstbaar en prikkelend toekomstgericht.

Oprecht betrokken

We bouwen een nauwe band op met alle Nederlandse huisartsen omdat we begaan zijn met het welzijn van alle Nederlandse patiënten. We kennen en respecteren de huisartsen met wie we nauw samenwerken en weten wat ze nodig hebben, zoals zij dat ook met hun patiënten hebben. We zijn samen eigenaar van de praktijk, we zijn bereikbaar en we bouwen samen aan wat goed is voor ieders patiëntenpopulatie. Iedere huisarts vervult z’n rol op z’n eigen manier, maar hecht ook waarde aan de verbinding met andere praktijkhouders en zorgpartners.

Doelgericht dienstbaar

Iedere huisarts heeft als doel om goede zorg te leveren voor z’n patiënten. Daar moet alle tijd en aandacht naartoe gaan. Wij zorgen voor alle operationele zaken, want dat is waar wij goed in zijn. We doen wat er toe doet en doen dat op een kwalitatieve en efficiënte manier. Daarnaast werken we aan (digitale) zorginnovaties die waardevol zijn voor huisarts en patiënt.

Prikkelend toekomstgericht

Een tevreden praktijkhouder is cruciaal voor de stabiliteit van de eerstelijnszorg en de continuïteit van de zorg. Het Buurtdokters-model is gericht op langdurige samenwerkingen met huisartsen en het garanderen van continuïteit voor alle patiënten. We geloven in de kracht van ondernemerschap om dit te bereiken, waarbij we op een verantwoorde manier met verantwoordelijkheden en financiën omgaan. Zo bouwen we samen aan gezonde huisartsenzorg.

“Het is belangrijk voor de leefbaarheid van Nederland dat mensen
in elk dorp en in elke stad een eigen huisarts hebben.
Je leeft langer met een eigen huisarts. Je leeft gezonder.
En je maakt minder gebruik van zorg.”


Sophie Brühl, Hart van Nederland, 07-10-2022