Vacature

Praktijkondersteuner Ouderen in gezellige praktijk in Amsterdam Oost

De POH-O werkt vanuit de visie van de eigen huisartsenpraktijk op zorg en hulpverlening voor kwetsbare ouderen. En is daarmee het vaste aanspreekpunt voor ouderen, mantelzorgers en het sociale domein.

Wat ga je doen?

Ouderen worden steeds ouder en door de herstructurering van de zorg blijven steeds meer ouderen met complexe problematiek thuis wonen. Deze complexe zorg betreft een combinatie van aandoeningen en problemen; van cognitieve beperkingen tot maatschappelijk isolement, van psychosociale problematiek tot multi-morbiditeit. De POH-O signaleert verandering(en) en/of streeft naar behoud en herstel van functioneren, zelfredzaamheid, waarbij kwaliteit van leven voorop staat. Hiermee ontlast de POH-O de huisarts en draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Stemt ten behoeve van optimale patiëntenzorg taken af met huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijke werk en overige zorgdisciplines en instanties.
 • Organiseert multidisciplinair overleg (MDO) met de huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, sociaal domein en eventuele andere bij de casuïstiek betrokken partijen zoals de apotheek, fysio-/ergotherapeut, diëtist, etc.
 • Maakt en bewaakt afspraken over de coördinatie bij (complexe) problematiek bij (kwetsbare) ouderen.
 • Participeert in een (gebieds)netwerk van functionele samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertise.
 • Draagt zorg voor een adequate terugkoppeling naar de huisarts, die medisch eindverantwoordelijk is.
 • Draagt zorg voor heldere rapportages in het (digitaal) patiëntendossier en legt informatie, die nodig is voor juiste zorg, vast in het huisartseninformatiesysteem (HIS).
 • Coacht de patiënt (en mantelzorger) bij het zelf managen van de eigen gezondheid en draagt daarmee bij aan functioneren en functiebehoud, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
 • Voert verschillende vormen van preventie uit (geïndiceerde preventie, zorg gerelateerde preventie, terugval preventie).
 • Geeft gevraagd en ongevraagd preventief advies aan de (kwetsbare) ouderen, mantelzorger(s), sleutelfiguren en andere betrokken hulpverleners en ondersteunende diensten.
 • Voert protocol overstijgende zorgtaken uit, daarbij rekening houdend met zorgbehoefte, beschikbare zorg en ondersteuningsbehoefte van patiënt, mantelzorger(s) en sleutelfiguren.

Amsterdam
8
Parttime

Wat neem je mee?

 • beschikt over een relevante opleiding tot verpleegkundige of praktijkondersteuner
 • zich inleeft in patiënten en met hun mee wil denken
 • enthousiast, nauwkeurig en sociaal vaardig is
 • ervaring heeft met ketenzorg voor ouderen in de eerstelijn;
 • zelfstandig maar ook in teamverband werken;

Wat Buurtdokters biedt?

 • Een leuke baan in een hecht team met een prettige werksfeer waar kwalitatief hoogwaardige chronische (preventieve) zorg wordt geleverd
 • Goede begeleiding, waarbij er onder meer wekelijks vaste overlegmomenten zijn met de huisarts
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-Huisartsenzorg.

Solliciteren of meer informatie?

Wil je meer informatie over onze huisartsenpraktijk? Aarzel niet om te bellen of te reageren via lars.walda@buurtdokters.net of +31 6 25543521, leuk om snel kennis te maken!

Over Buurtdokters

Buurtdokters wil dat huisartsen weer de voordelen ervaren van een eigen praktijk. Daarom nemen we samen met jonge huisartsen bestaande praktijken over. Ook ondersteunen we ervaren praktijkhouders die het plezier terug willen in leven en werk. 

Wij regelen de uitdijende overhead en faciliteren de huisarts waar nodig. Zo kan hij zich volledig richting op degene die z'n aandacht het meest nodig heeft: de patiënt. De richting voor de toekomst bepalen we samen. Daar wordt werkelijk iedereen beter van.